Välj en sida

Hamra Fisk

 

Hamra Fisk anläggning för odling av regnbåge är färdigbyggd och våra första regnbågar finns till försäljning. 

 

Berättelsen om Hamra Fisk

Bakgrund

För några år sedan, när mjölkpriserna var mycket låga, diskuterade man i utvecklingsbolaget Heligholm möjligheterna att på något sätt stödja lantbruket. En av idéerna blev att närmare undersöka landbaserad fiskodling. Med stöd från Leader genomförde vi, sex personer, en studieresa till olika fiskodlingar i Sverige.

Hamra

Vi blev intresserade och bestämde oss för att undersöka olika alternativ. Jan Larsson, Sallmunds i Hamra, som var en i gruppen, kunde tänka sig att låta anpassa det gamla svinstallet till fiskodling. Sagt och gjort – vi bestämde oss för att odla regnbågslax. Vi bildade bolaget Hamra Fisk AB och bolaget har idag 28 aktieägare.

Återvunnet material

Av en händelse fick vi veta att Boliden avsåg att sälja en befintlig odling i Skåne, en anläggning som vi besökt under vår rundresa. Vi köpte anläggningen ”på rot”, åkte till Skåne och monterade ner den och lät forsla hem den till Hamra. Under hösten 2019 iordningställdes svinstallet och inredningen med odlingskar, pumpar, fläktar och filter. 

RAS Recirculating Aquaculture System

Odlingen startades våren 2020. Anläggningen består av åtta odlings-kar om vardera ca 5 kubikmeter och den utgör en så kallat RAS-anläggning innebärande att vi renar vatten från fekalier och överskottsfoder och sänder huvuddelen av vattnet tillbaka till odlingskaren. Avloppsvattnet blir näringstillskott på åkermark. Vi har ca 50 kubikmeter vatten i omlopp och tillför 1-2 kubikmeter nytt vatten varje dygn. Reningen sker medelst ett mekaniskt filter, ett sandfilter och ett biologiskt filter. Vattnet hämtar vi från ett eget borrhål på 66 meter djup.

Foder

Fodret inköps från Finland – se www.aquaraisio.com. Det består av fiskmjöl från skarpsill och av vegetabilier. Genom att använda detta foder bidrar vi till att minska störningen på torskens fortplantning; strömming och skarpsill går hårt åt torskrommen i Östersjön. Vi tillsätter inga mediciner och inte heller några andra ämnen. 

Fiskmiljön

Fisken kläcks på plats och vi undviker på så sätt stressiga transporter. Vattenkvalitén kontrolleras kontinuerligt. Vi håller relativt få fiskar i de olika karen – max 50 kg fisk per kubikmeter. Matningen sker manuellt morgon och kväll, vilket innebär att vi samtidigt har uppsikt över vattencirkulationen, lufttillförseln och fiskens rörelser. All förflyttning av fisk sker med knutfria håvar. Avlivningen sker direkt efter att vi håvat upp fisken. Fisken tillskärs därefter omedelbart, vacuumpackas och etiketteras. 

Småskaligt och hållbart

Vi ser fördelar med en småskalig anläggning. Lätt att ha uppsikt över djurens miljö, pumpar, filter och fläktar. Direktkontakten med hela processen från romkorn till fullvuxen fisk tränar det så kallade djurögat. Egenkontrollen är därvidlag ett viktigt instrument. Vi strävar efter att driva en hållbar produktion som genererar ett fullvärdigt och eftertraktat livsmedel för vardag och fest.

Hamra Fisk AB

Hamra Sallmunds 204
623 32 Burgsvik

Epost: info (at) hamrafisk.se

Tel: 070 – 227 22 45